A krónikus prosztatitishez nem váltott rákra. Böngészés:


Academic research paper on topic " Fókuszban a szöveti biomarkerek. Hatasaikat magre-ceptorok azaz ösztrogenreceptor-alfa es ösztrogenreceptor-beta mellett membranreceptorok közvetitik, illetve egyeb hormonokkal valo kölcsönhatasaik befolyasoljak. A szöveti homeosztazis fenntartasaban a lokalisan kepzodo hormonoknak van elsodleges szerepe.

Az immunrendszer a szervezetünk egyik legdinamikusabban valtozo rendsze-re. Citokintermelesük reven hatasuk a szervezet minden sejtjet erinti. Ugyanakkor az immunsejtek is szabalyozas alatt allnak, a kivaltott hatast az immunsejtek fejlodesi stadiuma is meghatarozza.

Klinikai megfigyelesek bizonyitjak, hogy a nemi hormonok közül az ösztrogeneknek szerepe lehet a különbözo tipusu autoimmun betegsegekben. A B-sejt-medialt korkepek lefolyasat az ösztrogenek sulyosbitjak. T-sejt-medialt korkepekben a hatas a Th1- vagy Th2-domi-nanciatol függ: az ösztrogen az immunvalasz Th2 jelleget erositi, ezert azok a betegsegek, amelyekre Th2-dominan-cia a jellemzo, ösztrogen hatasara sulyosbodnak, mig a Thl-dominans betegsegek enyhülnek.

A gyulladas önmagaban is befolyasolhatja az ösztrogenek immunsejtekre kifejtett hatasait. A gyulladasos citokinek megvaltoztathatjak az ösztrogenreceptorok expressziojat, funkciojat, de a periferias ösztrogenmetabolizmuson keresztül a ligand elerheto-sege is fontos tenyezo.

A helyi, szöveti rendszer monitorozasa, a rendszerben reszt vevo molekulak felismerese, mennyisegük meghatarozasa dönto jelentosegu a mechanizmusok megismereseben es uj diagnosztikai, illetve terapias eljarasok kidolgozasaban.

Urológus szakorvos

Jelenleg a napi, laboratoriumi gyakorlatban mert molekulak korlatozottan alkalmasak az ösztrogenek szövetspecifikus hatasainak monitorozasara. Jelen összefoglaloban a szerzok attekintik az ösztrogenek immunvalaszban betöltött szerepet a krónikus prosztatitishez nem váltott rákra krónikus prosztatitishez nem váltott rákra összefoglaljak azokat az uj laboratoriumi modszereket, amelyek segitseget je-lentenek a lokalis hatasok nyomon követeseben.

Kulcsszavak: ösztrogen, gyulladas, autoimmunitas, rheumatoid arthritis, szisztemas lupus erythematosus Focusing on tissue biomarkers Estrogens as key players in the modulation of immune response and autoimmunity Estrogens modulate the immune response as well as the risk prosztatagyulladás hőemelkedés progression of autoimmune disorders.

Their effects are mediated by nuclear receptors i. Locally produced hormones and cytokines a krónikus prosztatitishez nem váltott rákra the main factors in maintaining tissue homeostasis. The response of immune cells to estrogens is related to their developmental stage.

The diverse effects of estrogens on various autoimmune disorders are the result of the versatility of their pathomechanism. In general, progression of B-cell mediated disorders is aggravated by estrogens. Their effects on T-cell mediated disorders, on the other hand, are driven by Th1 or Th2 dominance. As estrogens promote the escalation of the Th2 immune response, Th2-dominant disorders are aggravated, while Thl-dominant disorders are ameliorated upon high estrogen levels.

Inflammation on its own also modulates the impact of estrogens. Inflammatory cytokines alter the expression of the alpha and beta estrogen receptors as well as the activity of estrogen metabolizing enzymes. Monitoring the local, tissue-wide interaction between hormones and immune cells would provide a better tool for identification and characterization of molecules involved in this system.

To date, routinely used laboratory methods have a limited role in monitoring the local effects of estrogens.

In this current paper the authors summarize the role of estrogens in immune system and overview those novel methods which are useful in the investigation of local endocrine milieu. Keywords: estrogen, tissue-specific hormone effect, inflammation, autoimmunity, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus Vasarhelyi, B, Meszaros, K, Karvaly, G, Patocs, A.

Estrogens as key players in the modulation of immune response and autoimmunity]. Beerkezett: Ennek hattereben elsosorban az eltero endokrin környezet, az ösztrogendominancia allhat [1]. Az ösztrogenek autoimmun korkepekben jatszott jelentosegere utal az is, hogy terhessegben megvaltozhat a betegseg aktivitasa. A terhesseg hatasa betegsegenkent eltero: mig a varandossag ideje alatt az SLE fellangol, addig az SM es az RA inkabb remisszioba kerül [2].

Az exogen öszt-rogenek korkepekre gyakorolt hatasai is elteroek. Az ösztrogen külön-bözo tipusu autoimmun betegsegekre gyakorolt eltero hatasait az eltero patomechanizmus magyarazza. Összes-segeben a B-sejt-medialt korkepekben az ösztrogenek karos hatasuak.

T-sejt-medialt korkepekben a hatas a Th1- vagy Th2-dominanciatol függ: mivel az ösztrogen az immunvalasz Th2 jelleget erositi, ezert azok az autoimmun betegsegek, amelyekre Prostatitis influenza után a jellem-zo, ösztrogen hatasara sulyosbodnak, mig a Thl-domi-nans betegsegek enyhülnek.

Az ösztrogenek immunsejtekre gyakorolt hatasai Az ösztrogenek közvetlenül csak azoknak a sejteknek tudjak a muködeset befolyasolni, amelyek ösztrogenre-ceptort ER expresszalnak.

Az immunrendszer egyes elemeiben eltero mertekben es aranyban jelennek meg az ER-ek. A klasszikus utvonal soran az intracellularis ER a ligand megkötese utan dimerizalodik [4], bejut a sejt- magba, ahol kötodik a genomban az ugynevezett estrogen response element ERE szakaszokhoz, serkentve vagy gatolva a celgenek atirasat. A klasszikus hatasok mellett az ugynevezett nem klasszikus utvonalak is akti-valodnak ER-en keresztül [5].

a krónikus prosztatitishez nem váltott rákra vizeletrekedés kezelése házilag

Ebben a rendszerben fo-leg a sejtmembranban talalhato ER-ek aktivalodnak az extracellularis terben talalhato ligandok hatasara. Az ER-a kimu-tathato thymocytakban, csontveloi nem haematopoeti-cus sejtekben, T- es B-sejt-prekurzorokban, illetve kerin-go B-sejtekben [4]. Az ER-a es ER-ß aranya az egyes sejtek erese soran valtozik. Az ER-a es az ER-ß a gyulladasos folyamatok soran kulcsszereplo sejtek közül az antigen-prezentalo sejtek-ben APCa dendritikus sejtekben DC es monocyta-macrophagokban expresszalodik bar eltero aranyban [4].

A DC differencialodasat a csontveloi sejtektol az ösztradiol elosegiti. Ösztrogenszegeny környezetben a DC-k differencialodasa gatlas ala kerül. Az ösztrogen az ER-a-dominans macrophagokon apoptozist indukal, mig az ER-ß-dominans monocyta-kon nem.

Kontrasztos zuhany vérrákkal hogyan kell csinálni

Az ösztrogenek a macrophagok gyulladasos mediator termeleset sokretuen befolyasoljak: fokozzak a TNF-a- illetve csökkentik az ILtermelest [6].

A macrophagok altal termelt TNF-a es IL-1ß mennyisege a havi ciklustol függoen valtozo lutealis fazisban maga-sabb, mint a follicularisban [7]. Egyuttal azonban van gyulladasgatlo hatasuk is, mivel csökkentik a CCR2 es CXCR3 kemokin receptorok expressziojat, illetve a mig-racios aktivitast [8].

Az ösztrogenek eltero koncentraciokban gyakran el-lentetes hatast fejtenek ki a monocytakra es macropha-gokra.

Human periferias mononuklearis sejtekben lipo-poliszacharid LPS jelenleteben az ösztradiol ferfiaknal M, noknél M koncentrációban gá-tolta a TNF-képzodést - míg LPS nélkül, illetve nagyobb koncentrációban serkentette azt [9]. A terhesség alatt a B-sejtek képzodése csokken, ezt a hatást már egyszeri osztrogéninjekcióval ki lehet váltani [1]. Az osztrogén adása és a terhesség reverzibilis thymusatrophiát vált ki.

a krónikus prosztatitishez nem váltott rákra ciszta műtét

A Az urethritis prosztatitis oka mind az ER-a, mind pedig az ER- expresszálódik felnott álla-tokban, viszont a perinatalis idoszakban nem.

Ennek ko-szonhetoen a B-sejtek lymphopoesise a magas anyai osztrogén ellenére létrejohet a magzatban. Bár a B-sejtek száma csokken, az osztrogén a humorá-lis immunválaszt serkenti az immunglobulin-termelés fokozásával [10]. Emellett az autoantitestek szintjét is befolyásolja: exogén osztrogén hatására SLE-s egerek-ben nott az anti-DNS IgG-szintje, illetve egy nagyobb affinitású anti-DNS-antitest termelodése fokozott [11].

Az osztrogén a T-sejtek mukodését is befolyásolja. Fiziológiás dózisban serkenti a regulátoros T-sejtek Treg termelodését, elosegíti a Foxp3 gén expresszióját. Exogén osztrogének kedvezo hatást gyakoroltak azok-ra az autoimmun kórképekre RA és SMamelyek hát-terében Th1-túlsúly áll [14, 15]. Bizonyos modellekben a Th1-es citokinek szintjét csokkentette, másokban a Th2-es citokinek termelését fokozta.

SLE-s betegeknél a T-sejt-választ az osztrogén fokozza: serkenti a T-sejtek válaszkészségét, illetve a B-sejtekkel való kontaktusért felelos CD40 sejtfelszíni receptor expresszióját [16]. A T helper sejtek differenciálódását a DC-sejtekre gyako-rolt hatásokon keresztül is befolyásolják.

a krónikus prosztatitishez nem váltott rákra petrezselyem- kezelés a prosztatitisből

Az osztrogén-dús kornyezetben differenciálódott dendritikus sejtek hatására a Th2 lymphocyták keletkezése a jellemzo. Perifériás a krónikus prosztatitishez nem váltott rákra és a gyulladásos markerek kózótti kapcsolat Gyulladásos kórképek esetén nemcsak az ER-típusok aránya, de a nemi hormonok lokális szintjei is megvál-toznak.

A szisztémás osztrogénszinttol nagymértékben eltérhet a lokális osztrogénszint [17]. Az androgénekbol a periférián az aromatázenzim-komplex hatására osztro-gének képzodhetnek. Az aromatáz enzim kóros expresz-sziója esetén lokálisan magas osztrogénszintek alakulhat-nak ki. Szoros kapcsolatot talaltak az aromatazaktivitas es az ILtermeles között macrophagban gazdag szövetek-ben, illetve fibroblast-synoviocytakban [18].

A lokalisan termelt gyulladasos citokinek miatt fokozott aromatazaktivitas vezethet ahhoz, hogy aktiv RA-ban az izületi folyadek androgenszintje csökken, ösztro-genszintje, különösen az ösztradiol, az ösztron, illetve szamos egyeb downstream hidroxilalt metabolit szintje pedig no [19].

FEJEZET A STOMACH RÉSZE - Lipoma

Ez a megvaltozott arany egyben proinflammatorikus hatasu is: az ösztrogenmetabolitok fokozott kepzodese stimu-lalja a gyulladasos es immunreakciokat [20]. Hasonlo jelenseget eszleltek SLE-betegeknel. SLE-ben a borben es a subcutan zsirszövetben mert aromataz-aktivitas a kontrollhoz kepest no, forditott aranyos-sagban a betegseg aktivitasaval. Az androgenszintek alacsonyabbak, a szerumösztrogenszintek magasabbak -összefüggesben az aromatazaktivitassal [21]. Az ER-ek erzekenysege a különbözo ösztrogenmeta-bolitokkal szemben különbözo, emiatt a krónikus prosztatitishez nem váltott rákra hatasa igy immunvalaszt befolyasolo hatasa is eltero.

Összessegeben te-hat RA-ban a synovialis sejtek lokalisan olyan ösztrogen-metabolitokat - elsosorban 16a-hidroxi-ösztront - ter-melnek, amelyek a gyulladasos sejtekre proliferativ hatasuak, es nem gatoljak a TNF-termelodest szemben a többi ösztrogenmetabolittal [20]. A lokalis, szöveti ösztrogenmetabolizmus es az immunvalasz közötti interakcio monitorizalasanak laboratoriumi lehetosegei Ösztrogenek es metabolitjaik merese Az eddigi tapasztalatok azt mutatjak, hogy a szisztemas ösztrogenszintek nem tükrözik a szöveti viszonyokat, igy ezek informacios erteke a lokalis immunreakcio vizs-galataban korlatozott.

a krónikus prosztatitishez nem váltott rákra a prosztata gyulladásával

Ezzel szemben mind az ösztron E1illetve az ösztradiol E2mind pedig metabolitjaik lokalis koncentracioi hatekonyan jelzik a fokozott öszt-rogentermelessel jaro folyamatokat [23, 24, 25, 26].

Az E1 es az E2 atalakitasat a majban es a periferias szovetekben legalabb 15, a CYPcsoportba tartozo izoenzim vegzi. Az atalakitas elso lepese hidroxilacio a 2. A keletkezo metaboli-tok egy resze hormonalisan aktiv es genotoxikus; kozuluk kiemelkedo az ER-hez kovalensen kapcsolodo 16a-hidroxi-osztron, valamint a 16a-hidroxi-osztradiol aktivitasa.

Az egyes metabolitok keringo es szoveti szint-jei abszolut es relativ ertelemben is jelentosen elternek, mint ahogy szoveti hatasaik is [28]. Az osztrogenmetabolitok proinflammatories hatasat legalabb reszben magyarazza, hogy eltero es dozisfuggo mertekben fokozzak a monocytak sejtproliferaciojat.

Vastagbél az ágyékban

A 16a-hidroxi-osztron es a 2-hidroxi-osztradiol alacsony es magas koncentracioban egyarant; a 2- es 4-hidroxi-osztron alacsony, a 4-hidroxi-osztradiol es a 16a-hidroxi-osztradiol pedig magas koncentracioban mutatta ezt a hatast [29]. A megnovekedett osztrogentermelest legkorabban az aromatazaktivitas fokozodasan keresztul mutattak ki az emlo rosszindulatu elvaltozasainak diagnosztizalasahoz [30]. Jelenleg is ervenyes az egyesult allamokbeli Kor-nyezetvedelmi Ugynokseg Environmental Protection Agency modszertani ajanlasa, amely az aromatazaktivi-tas jellemzeset a trfciummal jelzett androsztendionbol felszabadulo tricialt viz 3H2O szcintillacios elven alapu-lo vizsgalataval javasolja.

Ez az ajanlas az aromatazinhibi-torok hatekonysaganak osszehasonlitasahoz keszult, modszertanilag azonban a szoveti aromatazaktivitas vizs-galatat koveti [31, 32]. A keringo osztrogenek kozvetlen kimutatasat jelenleg elsosorban immunoassay modszerek ELISA, radioimmunoassay segitsegevel vegzik. Altalanos velekedesse valt azonban, hogy ezek analitikai teljesitmenyjellemzoi-nek elfogadhatosaga megkerdojelezheto.

A kialakult bi-zalmatlansagot markansan igazolja, hogy a College of American Pathologists altal ban lebonyolitott szte-roid kulso korvizsgalatban azonos immunoassay mod-szerrel kapott E2-eredmenyek kozott kilencszeres elteres volt [33]. A klinikai diagnosztikaban is egyre inkabb te-ret nyero kromatografias gaz-kromatografia, GC vagy folyadek-kromatografia, LC eljarasok segitsegevel a szteroidvegyuletek koncentracioja megbizhatobban meghatarozhato.

E technologiak legfontosabb elonye, hogy lehetoseget biztositanak tobb hasonlo szerkezetu vegyulet egymas melletti mennyisegi meghatarozasara viszonylag kis terfogatbol. A hasonlo szerkezetek elva-lasztasa miatt e vizsgalati modszerek szelektivitasa jelentosen nagyobb, mint az immunoassay modszereke.

A kasztráknak merevedése van

A vizelet osztrogen- es osztrogenmetabolit-tartalmanak vizsgalata hasonlo eredmenyt mutatott, foleg posztme- nopauzalis mintakban, amelyekben a 16a-hidroxi-osztron eseteben az eredmenyek kozott szeres elterest is tapasztaltak [35]. A gaz-kromatografias elvalasztason alapulo meresi eljarasok bonyolult minta-elokeszitest igenyelnek.

A kronikus gyulladassal jaro korkepek diagnosztikajaval osszefuggesben a szoveti osztrogenmetabolit-profillal kapcsolatos tapasztalatok ezzel egyutt korlatozottak. Az E1 megnovekedett koncentracioja fokozott aromatazaktivi-tast tukrozott [25]. Vizeletvizsgalatok alapjan ugyanak-kor ugy tunik, a 2-hidroxi-osztrogenek szintje mind relativ, mind abszolut ertelemben dramaian csokken [19]. Peng es mtsai a teljes szoveti osztrogenprofilt vizsgaltak egerek tudejebol vett mintakban, a dohanyfusttel szem-beni expozicio kovetkezmenyeit kutatva.

Az expozicio hatasara legnagyobb mertekben a kontrollcsoportban is legnagyobb mennyisegben jelen levo metabolitok, a 4-hidroxi-osztron es a 4-hidroxi-osztradiol mennyisege emelkedett [38]. Mosli munkacsoportja az E1 es E2 mel-lett 5 metabolit szoveti koncentraciojat vizsgalta patka-nyokban, prostatitis indukalasat kovetoen.

Ok az E1- es E2- valamint a 16a-hidroxi-osztron- es a 4-hidroxi-osztradiol-szintek jelentos novekedeset tapasztaltak [26]. Gyulladas markereinek meghatarozasa Mivel a rutin laboratoriumi gyakorlatban vizsgalt gyulla-dasos markerek csak igen kozvetett informaciot nyujta-nak a lokalis folyamatokra vonatkozoan, specialisabb la-boratoriumi vizsgalatok segitsegevel tudunk csak informaciot nyerni a Th1- es Th2-sejtek aranyarol.

Lehetseges azonban ezeknek a sejteknek es a tobbi T-sejt-alcso-portnak az elkulonitese a felszini antigenek ideertve a sejtek altal expresszalt kemokinreceptorokat isaz egyes sejtek altal termelt citokinek es transzkripcios faktorok elemzese reven, multiparametrikus aramlasi citometrias vizsgalat segitsegevel [39, 40].

A citokinek mennyiségi meghatá-rozása sem rutinfeladat, speciális immunológiai labora-tóriumok végzik. A Thl- és Th2-sejtek arányáról információt adhat to-vábbá azoknak a transzkripciós faktoroknak a kimutatása, amelyek közrejátszanak a két sejt differenciálódási folya-matában, tehát a naiv T-sejt Thl-gyé, illetve Th2-vé ala-kulásában. Ennek az aránynak a meghatározása tôrténhet immuno-lógiai immunoassay vagy molekuláris biológiai polime-ráz láncreakción alapuló módszerekkel [44, 45].

Miért fáj a végbél??

A fent említett vizsgálatok mindegyike speciális ezál-tal igen tóltséges laboratóriumi felszerelést és képzett munkaerat igényel, amely miatt például a minta szállitá-sa megfeletö centrumba a vizsgálatok leletátfordulási TAT ideje magasabb lehet a kivánatosnál.

Ezenkívül a hypoxia, ami általában a gyulladásos állapo- tokkal együtt jár, csökkenti az ER-ß expresszióját, míg az oxidatív stressz fokozza az ER-a-ét.

Ósszességében tehát az ER-a gyulladástól függo módon upregulálódik az ER-ß-hoz képest. Ennek azért van nagy jelentosége, mert az ER-ß az 0sztrogén számos gyulladásgátló hatá-sát közvetiti [47]. Autoimmun betegeknél hasonló jelenségeket mutat-tak ki. RA-betegek synovialis sz0vetében az ER-a és ER-ß aránya megváltozik, és ez hozzájárul ahhoz, hogy az 0sztrogén proinflammatorikus hatásai dominánssá váljanak.